Polityka prywatności

Polityka Prywatności freelans.pl

1. Informacje wstępne
Serwis freelans.pl przykłada ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników. Freelans.pl z należytą starannością dba o bezpieczeństwo przekazanych danych stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
2. Operator serwisu
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest serwis freelans.pl. Operatorem serwisu freelans.pl jest firma Joanna Głośna Inglot Plus, ul. Wierzbowa 15, 50-056 Wroclaw, Polska, NIP: PL5961587256, REGON: 080831919. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez freelans.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez freelans.pl usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa useme (w tym Serwisu). Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
3. Pozyskiwania informacji o użytkownikach
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
– poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”)
– poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W formularzu dodawania wpisu konieczne jest podanie następujących danych: imię lub login oraz adres e-mail.
4. Wykorzystywanie danych
Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z usługami świadczonymi przez freelans.pl, w szczególności w celach związanych z kontaktowaniem się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu i publikowaniem treści. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a także w przypadkach określonych w Regulaminie.
5. Zabezpieczenie danych
Dane osobowe Użytkowników są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
6. Zmiana i usunięcie danych
Freelans.pl zapewnia Użytkownikom możliwość zmiany treści własnych danych osobowych poprzez kontakt z Administratorami pod adresem kontakt@freelans.pl. Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Freelans.pl ma prawo odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli dotychczasowym postępowaniem naruszył Regulamin, bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
7. Pliki cookies
Freelans.pl korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Informacje zbierane przy ich pomocy służą do personalizacji usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu. Dodatkowo wykorzystujemy informacje o adresach IP. Zebrane dane służą do celów technicznych, związanych z administracją serwerem. Dodatkowo adresy IP pozwalają na zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).